Fundusze inwestycyjne zagraniczne

Kompleksowość oferty oraz zapewnienie naszym klientom możliwości dywersyfikacji walutowej - to najważniejsze powody dla których zależy nam na współpracy z funduszami zagranicznymi. Jesteśmy zdania, że najlepsze rozwiązania inwestycyjne w walutach obcych, możemy zaoferować klientom, tylko poprzez współprace z najlepszymi globalnymi instytucjami.

Franklin Templeton Investments

 

Obecność Franklin Templeton Investments na rynku polskim datuje się od roku 1997. Podmiot   Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. reprezentuje na tym rynku strategie inwestycyjne realizowane w ramach grup funduszy Franklin, Templeton oraz Mutual Series.

Więcej