Fundusze inwestycyjne krajowe

Staramy się oferować najlepsze produkty w ramach danych klas aktywów, dlatego współpracujemy z czołowymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

ROCKBRIDGE TFI

 

ROCKBRIDGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Towarzystwo posiada w swojej ofercie 20 funduszy inwestycyjnych otwartych, a także fundusze zamknięte oraz produkty emerytalne (IKE, IKEZ, PPE, PPO)

Więcej

 

ALLIANZ TFI

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. powstało w październiku 2003 roku. 100% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa posiada Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Więcej

 

Altus TFI S.A.

 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje sie tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzustaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartosci oraz nieruchomości,ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych .

Więcej

 

SKARBIEC Asset Management

 

SKARBIEC TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. SKARBIEC TFI SA jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecna nazwa Komisja Nadzoru Finansowego) instytucją finansową...

Więcej

 

EQUES INVESTMENT TFI S.A.

 

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, reprezentacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2007 roku. Pierwotnie Towarzystwo działało pod nazwą Plejada TFI SA. W maju 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy na EQUES INVESTMENT TFI SA.

Więcej

 

AgioFunds TFI S.A

 

AGIO SFIO jest rozwiązaniem innowacyjnym. Łączy zalety funduszy otwartych z szerokimi możliwościami inwestycyjnymi zbliżonymi do funduszy zamkniętych. Dzięki temu nasi Klienci mogą czerpać korzyści z ponadprzeciętnego potencjału dokonywanych inwestycji, przy zachowaniu swobody wpłat i wypłat z funduszu..

Więcej

 

CASPAR TFI S.A.

 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zarejestrowana dnia 18 kwietnia 2011 roku. Założycielem spółki jest Caspar Asset Managment SA.

 

Więcej

 

Open TFI S.A.

 

Open Finance TFI to doświadczeni specjaliści w zakresie zarządzania aktywami oraz finansów osobistych, którzy wiedzą jak tworzyć optymalne i zyskowne rozwiązania finansowe oraz jak pomnażać kapitał klientów.

 

Więcej