Fundusze inwestycyjne krajowe

Staramy się oferować najlepsze produkty w ramach danych klas aktywów, dlatego współpracujemy z czołowymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

BPH TFI

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku, należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie

Więcej

 

ALLIANZ TFI

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. powstało w październiku 2003 roku. 100% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa posiada Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Więcej

 

Altus TFI S.A.

 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje sie tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzustaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartosci oraz nieruchomości,ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych .

Więcej

 

SKARBIEC Asset Management

 

SKARBIEC TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. SKARBIEC TFI SA jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecna nazwa Komisja Nadzoru Finansowego) instytucją finansową...

Więcej

 

EQUES INVESTMENT TFI S.A.

 

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, reprezentacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2007 roku. Pierwotnie Towarzystwo działało pod nazwą Plejada TFI SA. W maju 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy na EQUES INVESTMENT TFI SA.

Więcej

 

AgioFunds TFI S.A

 

AGIO SFIO jest rozwiązaniem innowacyjnym. Łączy zalety funduszy otwartych z szerokimi możliwościami inwestycyjnymi zbliżonymi do funduszy zamkniętych. Dzięki temu nasi Klienci mogą czerpać korzyści z ponadprzeciętnego potencjału dokonywanych inwestycji, przy zachowaniu swobody wpłat i wypłat z funduszu..

Więcej

 

CASPAR TFI S.A.

 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zarejestrowana dnia 18 kwietnia 2011 roku. Założycielem spółki jest Caspar Asset Managment SA.

 

Więcej

 

Open TFI S.A.

 

Open Finance TFI to doświadczeni specjaliści w zakresie zarządzania aktywami oraz finansów osobistych, którzy wiedzą jak tworzyć optymalne i zyskowne rozwiązania finansowe oraz jak pomnażać kapitał klientów.

 

Więcej

 

NWAI Obligacji SFIO

 

Strategia zarządzania funduszem NWAI Obligacji SFIO w sposób innowacyjny połączy inwestycje na rynku skarbowym ze strategiami rynku obligacji municypalnych oraz obligacji korporacyjnych. NWAI Obligacji SFIO skierowany jest do inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, poszukujących możliwości inwestycyjnych o rentowności znacznie przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych, ale jednocześnie o wyraźnie niższym ryzyku inwestycyjnym niż ryzyko towarzyszące inwestycji w akcje.

 

Więcej