Fundusze inwestycyjne krajowe

Staramy się oferować najlepsze produkty w ramach danych klas aktywów, dlatego współpracujemy z czołowymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

 

AGIO SFIO jest rozwiązaniem innowacyjnym. Łączy zalety funduszy otwartych z szerokimi możliwościami inwestycyjnymi zbliżonymi do funduszy zamkniętych. Dzięki temu nasi Klienci mogą czerpać korzyści z ponadprzeciętnego potencjału dokonywanych inwestycji, przy zachowaniu swobody wpłat i wypłat z funduszu..

Więcej

 

ALTUS TFI

 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje sie tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzustaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartosci oraz nieruchomości,ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych .

Więcej

CASPAR TFI S.A.

 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zarejestrowana dnia 18 kwietnia 2011 roku. Założycielem spółki jest Caspar Asset Managment SA.

 

Więcej

ROCKBRIDGE TFI

 

ROCKBRIDGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Towarzystwo posiada w swojej ofercie 20 funduszy inwestycyjnych otwartych, a także fundusze zamknięte oraz produkty emerytalne (IKE, IKEZ, PPE, PPO)

Więcej

 

 

 

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl